Monday, May 4, 2009

Silat Pusaka Gayong

Silat Pusaka Gayong telah bergerak di bawah Pertubuhan Seni Silat Pusaka Gayung yang telah ditubuh dan didaftarkan pada tahun 1978. Pengasas-pengasas utamanya ialah Allahyarham Tuan Hj Yusof bin Salleh dan Abdul Majid Mat Isa. Tn. Hj. Yusof ialah Pengerusi pertama pertubuhan ini dan Abd. Majid ialah Pengasas, Guru Utama serta Pengarah guru-guru dan jurulatih pertubuhan ini. Pertubuhan ini menggunakan Silat Gayung sebagai mata pelajaranya.

No comments:

Post a Comment